Aanleg en onderhoud olieafscheiders en olie-benzineafscheiders

Wanneer u een garage, wasstraat, tankstation, werkplaats, parkeerterrein of bedrijf heeft die gevaarlijke stoffen opslaat, is het volgens de Europese wetgeving verplicht om een olieafscheider en/of oliebenzineafscheider aan te laten leggen. Een dergelijke afscheider voorkomt dat er zand, slib en minerale olie in het afvalwater terecht komt. Echter is alleen het aanleggen van een olieafscheider en/of oliebenzineafscheider niet voldoende, volgens de wetgeving dient de afscheider ook goed te worden onderhouden. Dit onderhoud omvat een regelmatige inspectie en reiniging van de olieafscheider en/of oliebenzineafscheider. Tijdens gemeentelijke controle van uw olieafscheider en/of oliebenzineafscheider moet u dan ook stukken kunnen overleggen die aantonen dat de afscheider goed wordt onderhouden.


MK Rioolservice is gespecialiseerd in het aanleggenen en onderhouden van olieafscheiders en oliebenzineafscheiders. Onze gecertificeerde vakmensen zorgen er voor dat uw afscheider volgens de wetgeving geplaatst wordt en goed blijft functioneren door optimaal onderhoud. Zo ledigen wij de afscheider en zorgen wij voor een milieuvriendelijke verwerking van de vrijkomende olie/waterslibmengsel. Bovendien onderwerpt MK Rioolservice de afscheider aan grondige inspecties, reinigen we de afscheider en vullen we deze weer af met water. Bij al onze werkzaamheden voorzien we u uiteraard van alle benodigde onderhoudspapieren, waardoor u en de gemeentelijke inspectiedienst kunnen zien dat de olieafscheider en/of oliebenzineafscheider vakkundig is geplaatst en wordt onderhouden.


MK Rioolservice biedt u een compleet onderhoudscontract voor uw olieafscheider en/of oliebenzineafscheider aan. Bij deze contracten maken we duidelijke afspraken met u over de frequentie waarop wij de afscheider ledigen, inspecteren en schoonmaken. Zo zorgt MK Rioolservice er voor dat u er zeker van bent dat u volledig aan de Europese Wetgeving voldoet en dat u nergens omkijken naar heeft.