Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MK Rioolservice vindt het belangrijk om in haar dienstverlening zo veel mogelijk rekening te houden met mens en milieu. Hieronder staan enkele maatregelen die MK Rioolservice heeft ondernomen om maatschappelijk verantwoord te kunnen ondernemen.


VCA* gecertificeerd

MK Rioolservice is VCA* gecertificeerd. Voor het behouden van deze certificering worden wij objectief en structureel getoetst op de door ons gehanteerde veiligheid, gezondheid en milieu beheersysteem. Deze certificering garandeert onze opdrachtgevers daarom dat onze werkzaamheden veilig, gezond en milieuvriendelijk worden uitgevoerd.


CO2 reductie

MK Rioolservice maakt gebruik van een planningsoptimalisatie systeem. Deze werkwijze zorgt er voor dat de routes van onze voertuigen zo efficiënt mogelijk geplant worden. Hiermee verhogen wij onze klanttevredenheid, maar bovenal is dit een milieuvriendelijke werkwijze.


Mechanische reiniging

Bij een verstopping van het riool maakt MK Rioolservice waar mogelijk gebruik van mechanische reiniging. Bij deze methode is het gebruik van chemische reinigingsmiddelen niet nodig, bovendien wordt de verspilling van grote hoeveelheden water (die benodigd zijn voor het doorspuiten van de riolering) hiermee voorkomen.


Milieuvriendelijke rookdetectie

Voor onze rookdetectie maken wij gebruik van een natuurvriendelijke rook. Deze rook is speciaal ontwikkeld zodat deze geen schade achterlaat op uw eigendommen. Bovendien heeft de rook geen nadelige effecten voor het milieu.


Geluid en trillingen

Bij het vervangen van een riolering zijn sloop- en grondwerken noodzakelijk. Echter kunnen het geluid en de trillingen die voortkomen uit deze werkzaamheden storend zijn voor de omgeving. Daarom schakelt MK Rioolservice voor deze sloop- en grondwerken zusterbedrijf M. Kapteijns en Co grond- en sloopwerken in. Want M. Kapteijns en Co maakt gebruik van lawaai- en trillingsbeperkende middelen die er voorzorgen dat de omgevingsoverlast van de sloop- en grondwerken tot een minimum beperkt worden.


Stof

Bij de sloopwerken die nodig zijn voor het vervangen of repareren van een riolering kan er veel stof vrijkomen. Deze stofvorming kan hinderlijk zijn voor de omgeving. Daarom vertrouwd MK Rioolservice ook hier op M.Kapteijns en Co grond- en sloopwerken. Zij maken namelijk gebruik van stofbeperkende middelen, zodat het stof geen overlast vormt voor de omgeving.


Afvalverwerking

Bij het ledigen van vet, olie en oliebenzine afscheiders verzorgt MK Rioolservice de milieuvriendelijke verwerking van deze stoffen. Zo zien wij er op toe dat deze volledig volgens de Europese wetgeving worden afgevoerd.


Ook de verwerking van puin- en vuil dat voortkomt uit sloop- en grondwerken ten behoeven van een nieuwe riolering laat MK Rioolservice aan M.Kapteijns en Co grond- en sloopwerken over. Dit omdat M. Kapteijns en Co zorgvuldig omgaat met vrijgekomen afvalstoffen. Zo verzorgen zij de volledige sortering en milieuvriendelijke verwerking van het afval.