Camera-inspectie

Voorafgaand aan een camera-inspectie wordt het rioleringsstelsel altijd eerst gereinigd zodat de leidingen schoon zijn, hierdoor kan de camera de conditie van uw rioleringsstelsel nauwkeurig inspecteren. De goede kwaliteit van het beeldmateriaal is uiteraard van groot belang om u vakkundig advies te geven.


Bij een camera-inspectie wordt er door middel van een duwkabel handmatig een rioolcamera door het rioolstelsel voortbewogen. MK Rioolservice werkt met geavanceerde camera's die zijn uitgerust met sensoren, waardoor er zeer nauwkeurige informatie kan worden vastlegt over uw rioleringsstelsel. Zo meet de camera tijdens de inspectie de diepte, lengte en hellingshoek van de leidingen. Bovendien kan de richting van de leidingen ook door middel van camera-inspectie gedetecteerd worden. De verkregen informatie geeft hierdoor zeer nauwkeurig weer of en waar er eventuele verstoppingen, verzakkingen, beschadigingen of scheuren zijn.


Een camera-inspectie kan ook worden ingezet wanneer uw riool verstopt is, maar er geen duidelijke aanwijzing is voor de oorzaak van de verstopping. Een inspectie van het riool door middel van een camera kan u duidelijkheid bieden over het ontstaan van het rioolprobleem. Met deze informatie kunt u eenzelfde verstopping in de toekomst voorkomen.